GWCS Styrelse

Styrelsen består av följande:

Ordförande Sören Halvarsson
Sekreterare Annika Sagström
Kassör Tony Andersson
Ledamot Tomas Johansson tillika IR
Ledamot Angelo Henriksen
Ledamot Björn Göthe
Suppleant 1 Göran Björk

Suppleant 2 Håkan Johansson